Skip to main content
search
Aktualności

Gmina Zielonki czwarta w Rankingu Gmin Małopolski 2016

By 24 listopada 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 listopada 2016 przez admin

ranking

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ogłosił po raz siódmy wyniki Rankingu Gmin Małopolski, w którym poziom rozwoju gmin oceniany jest na podstawie 12 kryteriów. Wśród 20 najlepszych gmin w całym województwie gmina Zielonki zajęła miejsce czwarte za: Niepołomicami (I m.), Wielką Wsią (II m.) i Limanową (III m.). Jest pierwsza pod względem wyników sprawdzianów szóstoklasistów  i egzaminów gimnazjalnych oraz  pod względem salda migracji na 1 tys. mieszkańców.

Przy tworzeniu rankingu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego ściśle współpracuje z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. W tegorocznej edycji pojawiły się nowe wskaźniki; dotyczące zadłużenia gmin oraz opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, a niektóre wskaźniki rozliczane są średniorocznie od 2013 do 2015 r.

Gmina Zielonki utrzymała swój zeszłoroczny wynik plasując się na wysokim, czwartym miejscu. Po raz kolejny utrzymała pierwsze miejsca pod względem dwóch wskaźników: wyników sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych i pod względem salda migracji.

Ponieważ w naszych gminach słabo przyjęła się praktyka cyklicznej ewaluacji strategii rozwoju lokalnego, zatem ranking przynajmniej w części wypełnia lukę. Dajemy gminom narzędzie. W tym roku po raz pierwszy ranking jest tak zbudowany, aby móc spojrzeć na dokonania gmin z różnych punktów widzenia – mówi Bożena Pietras-Goc, dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Celem rankingu jest przede wszystkim prezentacja jakości życia Małopolan, a tym samym ocena skuteczności działania władz lokalnych.

Ranking Gmin Małopolski 2016 można zobaczyć TUTAJ.

Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

1.         Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

2.         Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

3.         Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2013 r.)

4.         Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca

5.         Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)

6.         Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności

7.         Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych

8.         Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych

9.         Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat

10.       Saldo migracji na 1000 ludności

11.       Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

12.       Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Red.KB

 

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content