Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki Liderem Edukacji

By 28 listopada 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 listopada 2013 przez admin

lider2

27 listopada w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się gala Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas tej uroczystości gminie Zielonki, już po raz trzeci, został przyznany certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Gmina Zielonki znalazła się także pośród elitarnej grupy 15 samorządów nagrodzonych tytułem „Primus”, czyli tych, których działania na niwie oświaty eksperci ocenili najwyżej.

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do 52 gmin i powiatów, które w opinii ekspertów powołanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym. 

Oto fragment uzasadnienia przyznania gminie Zielonki certyfikatu: „W ocenie komisji jedna z najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, nie tylko w dziedzinie edukacji. Nowoczesny model i styl zarządzania pozwala efektywnie pomnażać zasoby niematerialne gminy, integrować je i rozdzielać na atrybuty, tworząc połączoną hierarchię strategiczną, na szczycie której znajdują się kwestie edukacji i jej rozwoju. Gmina w sposób wzorcowy wspiera proaktywność w sferze edukacyjnej. Daje się zauważyć autentyczne, głębokie zaangażowanie, tak kadr pedagogicznych, jak i władz gminy w sprawy oświaty traktowanej nie tylko priorytetowo, ale także definiowanej szeroko, dzięki czemu aktywność gminy w tym zakresie wykracza daleko poza standardowe zadania i obowiązki ustawowe. Gminną strategię oświatową – nie tylko na poziomie dekretacji, ale także w wymiarze operacyjnym – wyróżnia wizjonerstwo i akcentowanie innowacyjności, jako warunku trwałego rozwoju. Gmina certyfikowana za wdrażanie wciąż nowej w Polsce idei zarządzania edukacją przez współwładztwo – modelowa współpraca z organizacjami pozarządowymi, liczne wspólne projekty z sektorem NGO. Komisja zwraca uwagę również na stałą rozbudowę infrastruktury oświatowej, permanentne rozszerzanie oferty edukacyjnej i dostosowywanie jej do potrzeb lokalnych, stałe upowszechnianie standardów zarządzania przez jakość w szkołach i placówkach, wdrażanie nowatorskich form wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Zwraca również uwagę stała ewaluacja działań gminy w dziedzinie oświaty i, zgodne z paradygmatem zarządzania dynamicznego, modelowanie przyjętej strategii pozwalające na odpowiednio szybką reakcję na zmieniające się warunki działania (tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne) oraz zindywidualizowane wymagania odbiorców usług publicznych (przykładem podjęta ostatnio inicjatywa nowelizacji strategii gminy w oparciu o wynik analizy finansowej oświaty z lat 2005 – 2012)”.

Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Bada m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne. – Samorządy tu obecne odważnie stawiają na rozwiązania innowacyjne, realizują, nierzadko ogromnym wysiłkiem budżetowym, nietuzinkowe pomysły, wdrażają oryginalne formy aktywności edukacyjnej, adresowanych do różnych grup wiekowych. I właśnie tej kreatywności serdecznie Państwu gratuluję – mówił w trakcie uroczystości prof. Dariusz Rott.

– Oceniając samorządy w tym roku zwracaliśmy szczególną uwagę, na ile podejmowane przez nie formy aktywności wykraczają poza standard działań oświatowych, poza schemat, poza ustawowe minimum, na ile podejmowane przez gminy i powiaty inicjatywy są zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami i potrzebami, na ile cechuje je innowacyjność, oryginalność, niesztampowość – mówiła w trakcie gali finałowej Programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

lider1

Zarząd Fundacji co roku dodatkowo honoruje te gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Samorządy ocenione najwyżej otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazła się też gmina Zielonki.

Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Mecenas Wiedzy” dla prezydentów, wójtów i burmistrzów certyfikowanych gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz  rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Tę nagrodę, przyznaną w tym roku ośmiu samorządowcom, wójt gminy Zielonki Bogusław Król otrzymał już w 2011 roku.

 

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. Każdy samorząd ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów. Podczas uroczystości finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie certyfikaty wręczono 52 gminom i powiatom w pięciu kategoriach: gmina do 20.000 mieszkańców, gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000, gmina o liczbie od 50.001 do 100.000, gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000, powiat (ziemski).  

MKF na podstawie informacji organizatora

lider3

lider4

lider5

lider6

lider7lider8

lider9

lider10

 

 

 

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content