Skip to main content
search
AktualnościWydarzenia

Gmina Zielonki liderem edukacji w 2022 r.

By 29 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 czerwca 2022 przez IO

Podczas finałowej gali 11. edycji konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się 27 czerwca 2022 roku w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, gmina Zielonki została wyróżniona jako Samorządowy Lider Edukacji po raz 7. Oceniono, że w stosunku do poprzednich edycji gmina nie tylko nie obniżyła poziomu i jakości działań w sferze zarządzania oświatą, ale podjęła szereg nowych inicjatyw, które te działania wzmocniły i podniosły ich efektywność. Gmina Zielonki otrzymała również wyróżnienie nadzwyczajne jako samorząd, który w sposób szczególny troszczy się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym. Wśród samorządowców specjalnie wyróżnionych za pomoc udzielaną przez gminy uchodźcom z Ukrainy medalem „Samorządowiec społecznie zaangażowany” znalazł się wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
– W programie „Samorządowy Lider Edukacji” akredytujemy gminy, powiaty i samorządne województwa wyróżniające się na rynku terytorialnym działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie nowoczesnej polityki oświatowej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz wspieranie nauki – mówi prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej.
Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji” służy wyróżnianiu jednostek samorządu terytorialnego JST, które najlepiej w Polsce realizują zadania z zakresu polityki oświatowej. Nagradzane przez Komisję Certyfikacyjną gminy, powiaty i samorządy województw to jednostki, w których polityka oświatowa jest ze wszech miar nowoczesna, zorientowana na przyszłość, prowadzona według wysokich standardów jakościowych. – Nasi laureaci to samorządy, które warto promować, prezentować opinii publicznej, podawać za wzór do naśladowania dla innych jednostek terytorialnych – krajowych i zagranicznych – wyjaśniają organizatorzy konkursu.
Do konkursu samorządy zgłaszają się samodzielnie. Przesyłając swoje aplikacje konkursowe (w formie ankiety), prezentują działania i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej. Następnie aplikacje poddawane są ocenie dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów. Komisja Ekspertów złożona jest z naukowców pracujących w wybranych polskich uczelniach (m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie).
W gminie Zielonki uwagę ekspertów przyciągnęły m.in. innowacyjna metoda wzbogacania oferty edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych w postaci nawiązania współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Rolniczym; wybudowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach, co zwiększyło dostępność do kształcenia przedszkolnego, wraz z trzecią już w gminie pływalnią szkolną, z której korzystają również uczniowie szkoły w Woli Zachariaszowskiej; oddanie do użytku hali sportowej (łukowej) w Węgrzcach czy zainaugurowanie działalności Folwarku Kultura w Owczarach, filii Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji. Eksperci ocenili, że samorząd gminy Zielonki cechuje konsekwencja, wytrwałość i systematyczność w realizowaniu działań oświatowych i dbałość o unowocześnienie bazy dydaktycznej, a edukację i naukę traktuje priorytetowo.
Wraz z wójtem gminy Zielonki Bogusławem Królem wyróżnienia z rąk przedstawicieli fundacji odbierała Anna Soblik, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach.
na podst. inf. Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego red. IO
Zdjęcia dzięki Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Opisujemy: zdjęcia przedstawiają wręczenie nagród w konkursie “Samorządowy Lider Edukacji”.

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content