Skip to main content
search
Aktualności

Gmina Zielonki miejscem sprzyjającym edukacji

By 24 maja 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 maja 2017 przez admin

rannking edukacyjny 2017 MaleFundacja Naukowa Evidence Institute 22 maja ogłosiła wyniki „Rankingu samorządów – Miejsca sprzyjające edukacji 2017”. To ogólnopolskie badanie jakości edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego objęło wszystkie samorządy w Polsce i przeprowadzono je za trzy ostatnie lata. Gmina Zielonki w kategorii gmin pow. 20 tys. mieszkańców uplasowała się na 2. miejscu, a na tle całej Polski na miejscu 13. – najwyżej spośród wszystkich miast i gmin Małopolski. Wyróżnienie odebrała dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik.

Celem Evidence Institute jest wspieranie polityki edukacyjnej oraz nastawienie na praktyczne wykorzystanie badań i analiz. Kluczowym założeniem „Rankingu samorządów – Miejsca sprzyjające edukacji” jest jego przejrzystość i możliwość odtworzenia końcowych wyników. 

Ranking opiera się o ogólnodostępne dane – wykorzystano dane dotyczące dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych, a także informacje dotyczące charakterystyk jednostek samorządu terytorialnego (liczba ludności, stopa bezrobocia oraz dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca).  Dane dotyczące edukacji przedszkolnej oraz charakterystyki jednostek samorządu terytorialnego pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start), a wyniki egzaminów zewnętrznych z publicznie dostępnej bazy danych wyników egzaminacyjnych oraz Edukacyjnej Wartości Dodanej (http://zpd.ibe.edu.pl/doku.php). 

Ranking składa się z trzech miar, z których każda w równy sposób wpływa na ostateczną ocenę: dobrego startu, nierówności oraz postępu. Ranking ocenia dostępność i efekty edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Miara dobrego startu składa się z dwóch składowych: procentu dzieci w wieku 3 i 4 lat korzystających z edukacji przedszkolnej (dane z lat 2014-2015) oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów (dane z lat 2014-2016). Pierwsza składowa odzwierciedla dostępność edukacji przedszkolnej na terenie gminy, druga składowa to wyniki uczniów po pierwszym etapie nauczania. Miara nierówności odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy. Miara postępu to wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (w skrócie EWD, trzyletni wskaźnik z lat 2014-2016) z obu części egzaminu gimnazjalnego. Miara ta odzwierciedla jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej. Szczegóły metodologii rankingu: http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2017-metody-i-dane/

Większość gmin z czołówki rankingu samorządów sprzyjających edukacji pochodzi z Mazowsza – podkreślał podczas gali wręczenia wyróżnień samorządom dr Maciej Jakubowski z Fundacji Naukowej Evidence Institute. W kategorii gmin 20 – 100 tys. mieszkańców  zwyciężyła Lesznowola, a gmina Zielonki uplasowała się na 2. miejscu (http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2017-gminy-20-100-tys-mieszkancow/); z Małopolski w czołówce tej samej kategorii znalazły się jeszcze Niepołomice  na pozycji 5., a w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców Kraków na 3. pozycji. Na tle całej Polski gminę Zielonki znajdziemy na pozycji 13., Niepołomice  – 49., a Kraków na 187. miejscu (http://www.evidenceinstitute.pl/ranking-2017-wyniki-dla-calego-kraju/).

To bardzo ważne dla nas wyróżnienie, bowiem przeprowadzając ranking porównano rzetelnie wszystkie samorządy w Polsce – podkreśla Anna Soblik, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, jednostki zarządzającej gminną oświatą. – Wyniki pokazują, że uczniowie naszych szkół wysoko rozwijają swoje umiejętności szkolne, a rodzice mocno wspierają dzieci i współpracują ze środowiskiem szkolnym.  Pokazują też, że nauczyciele naszych szkół właściwie motywują uczniów, doskonalą swój warsztat i metody pracy z uczniami, a dyrektorzy szkół i przedszkoli to zaangażowani w swoją pracę menadżerowie, mądrze planujący wewnątrzszkolny i przedszkolny rozwój, co w efekcie sprawia, że nasze szkoły i przedszkola ewaluują i dostosowują się, w miarę możliwości, do oczekiwań uczniów, rodziców i tzw. organu prowadzącego, czyli wójta gminy. To wyróżnienie szalenie nas cieszy i potwierdza, że konsekwentne wspieranie i inwestowanie w rozwój oświaty to słuszna droga, obrana przez samorząd gminy Zielonki 25 lat temu. 

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content