Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki – najlepsza gmina wiejska w Polsce w 2007 roku.

By 7 sierpnia 201327 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

Gmina Zielonki już po raz szósty znalazła się w czołówce najlepszych gmin w kraju, czyli Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, uważanego za najbardziej prestiżowy i wiarygodny wyznacznik osiągnięć samorządów. Tym razem na pozycji pierwszej wśród gmin wiejskich. W kategorii miast zwyciężył Poznań, a gmin miejsko-wiejskich Polkowice. Przewodniczącym kapituły konkursu był były premier, eurodeputowany prof. Jerzy Buzek. Wręczenie dyplomów odbyło się 13 lipca w siedzibie „Rzeczpospolitej” w Warszawie.

 

rankingi

Zielonki zostały ocenione na 58,19 pkt na 100 możliwych, drugi był Izabelin z woj. mazowieckiego, trzeci Zgorzelec z dolnośląskiego. W ścisłej czołówce gmin wiejskich znalazły się jeszcze inne gminy z powiatu krakowskiego – Wielka Wieś na pozycji 10 (50,56 pkt) oraz Zabierzów na miejscu 11 (50,55) oraz Mogilany 43 pozycja (43,22 pkt).
– Jest wiele rankingów, ale ja jestem przekonany, że ten jest najważniejszy – mówił prof. Jerzy Buzek. – To nie jest zabawa, lecz rzetelne badanie działań wszystkich polskich gmin i miast.
Ranking Samorządów Rzeczpospolitej ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Punkty przyznawane są też za pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, ale także za współpracę z lokalnymi organizacjami samorządowymi, a nawet za wyniki tekstu szóstoklasistów i gimnazjalistów. W Rankingu Samorządów Rezczpospolitej gminy są podzielone na 3 kategorie: miasta na prawach powiatu, miasta i gminy wiejskie oraz gminy wiejskie.
Gmina wiejska Zielonki w Rankingu Samorządów, zwanym wówczas Złotą Setką i przygotowywanym przez Rzeczpospolitą wspólnie z Centrum Badań Regionalnych, pierwszy raz znalazła się w 2000 r. na pozycji 70, później w roku 2001 na miejscu 71, w 2002 na 86 miejscu, (w 2003 r. Zielonki uplasowały się zaraz za pierwszą setką w tzw. „Srebrnej Setce Samorządów”), a w 2005 r. na 93 miejscu. Już w 2006 r. Nastąpił wyraźny skok – gmina Zielonki znalazła się na 26 miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. W 2007 r. Zielonki zajęły pozycję lidera.
W tym roku w kapitule konkursu zasiedli: prof. Jerzy Buzek – premier rządu RP w latach 1997-2001, dziś eurodeputowany, Elżbieta Suchocka-Roguska – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów od 2004 r., Józef Górny – wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich od 1991 r. i sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Paweł Tomczak – dyrektor biura Zwiazku Gmin Wiejskich RP, Adam Kowalewski – prezes Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ireneusz Fąfara – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Katarzyna Ostrowska – dziennikarka działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, Artur Sierant – prezes Notoria Serwis przygotowującego wyliczenia do rankingu i Paweł Jabłoński – z-ca red. nacz. „Rzeczpospolitej”.

dyplom12_high

Kryteria rankingu:
– dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2003-2006 (max. 10 pkt)
– wartość środków unijnych (w przeliczeniu na 1 mieszk.), które w latach 2003-2006 wpłynęły na rachunek budżetu gminy (max. 10 pkt)
– zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (max. 10 pkt) nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (max. 5 pkt) dynamika wzrostu dochodó własnych w latach 2003-2006 (max. 10 pkt)
– relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2003-2006 (max. 6 pkt)
– dynamika wzrostu wydatków ogółem na 1 mieszkańca w wybranych działach w latach 2003-2006:
– transport i łączność (max. 5 pkt)
– ochrona środowiska (4 pkt)

Kryteria rankingu:
– dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2003-2006 (max. 10 pkt)
– wartość środków unijnych (w przeliczeniu na 1 mieszk.), które w latach 2003-2006 wpłynęły na rachunek budżetu gminy (max. 10 pkt)
– zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (max. 10 pkt) nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w latach 2003-2006 (max. 5 pkt) dynamika wzrostu dochodó własnych w latach 2003-2006 (max. 10 pkt)
– relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2003-2006 (max. 6 pkt)
– dynamika wzrostu wydatków ogółem na 1 mieszkańca w wybranych działach w latach 2003-2006:
– transport i łączność (max. 5 pkt)
– ochrona środowiska (4 pkt)

Tu dokonała się wstępna selekcja. Do II etapu przeszło 450 samorządów. Kryteria były następujące:
– udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2003-2006 (max. 5 pkt)
– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2003-2006 (max. 5 pkt)
– wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszk. w latach 2003-2006 (max. 4 pkt)
– wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2005 i 2006 r. (4 pkt),
– Liczba nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2003-2006 w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (max. 5 pkt)
– czy i od kiedy urząd funkcjonuje w oparciu o normę ISO (5 pkt)
– udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2005-2006 (2 pkt)
– informacje, czy statut zawiera zapisy dotyczące zasad przekazywania środków finansowych oraz składników majątkowych jednostkom pomocniczym (2 pkt)

Najważniejsze inwestycje w gminie Zielonki w latach 2003-2006:
– Kanalizacja sanitarna Bibice-Czekaj – 3 176 600 zł,
– Kanalizacja „Ochrona zlewni rzeki Prądnik I etap” – 2 231 100 zł,
– Wodociąg Zielonki – Krzyżówki I i II etap – 2 704 900 zł,
– zakupy gruntów – 8 231 400 zł,
– budowa budynku Integracji Społecznej w Owczarach – 1 433 400 zł,
– modernizacje budynków komunalnych – 2 699 800 zł,
– rozbudowa bud. Wielofunkcyjnego w Przybysławicach – 643 700 zł,
– place zabaw (9) – 199 700 zł,
– budowa boisk sportowych (5) – 384 188 zł,
– zakupy sprzętu dla OSP – 81 700 zł,
– budowa oświetlenia ulic i placów – 573 200 zł,
– modernizacje dróg publicznych ogółem – 6 659 457 zł, (w tym wojewódzkie – 87 914 zł, powiatowe 1 522 653 zł, gminne – 5 048 890 zł)
– budowa szkoły w Bibicach – 5 851 124 zł
– dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – 2 146 815 zł.

Ogółem za lata 2003-2006 wydatki inwestycyjne wyniosły 39 309 723 zł

W tym okresie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 19 060 090 zł, udziały w podatku CIT i PIT 27 240 135 zł, co stanowi łącznie 46 300 225 zł . Czyli podsumowując 87% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku CIT i PIT jest wydawanych na inwestycje.

Gmina Zielonki – NR 1 w Rankingu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej w roku 2007 !

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content