Skip to main content
search
Aktualności

Gmina Zielonki piąta w Rankingu Gmin Małopolski 2017

By 26 października 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 października 2017 przez admin

rankinggminFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ogłosił po raz ósmy wyniki Rankingu Gmin Małopolski (link). W całym województwie spośród 179 gmin gmina Zielonki zajęła miejsce piąte za Wielką Wsią (I m.), Niepołomicami (II m.), Zakopanem (III m.) i Wieliczką (IV m.). Za nami znalazły się takie gminy jak Michałowice, Zabierzów, Limanowa, Myślenice i Skawina. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Od początku opracowywania rankingu gmina Zielonki plasuje się w pierwszej dziesiątce.

Widać rozwój gospodarczy i społeczny, przybywa firm, samorząd tworzy bowiem coraz lepsze warunki dla przedsiębiorców. Nie do przecenienia są też inwestycje w ludzi, to oni są kapitałem nie do przecenienia. W czołówce naszego tegorocznego zestawienia nastąpiły małe zmiany; gminna ekstraklasa trzyma się bardzo mocno – podkreśla Anatol Władyka, doradca dyrektora ds. naukowo-badawczych  FRDL Małopolskiego Instytutu Terytorialnego i Administracji.
Przy tworzeniu rankingu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ściśle współpracuje z Urzędem Statystycznym w Krakowie i ocenia na podstawie „twardych” danych o działalności gmin. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.
W tym roku poziom rozwoju gmin oceniany jest na podstawie 11 kryteriów. Organizatorzy starają się utrzymać podobne wskaźniki, by poszczególne edycje były porównywalne. Wprowadzane są jednak korekty – na przykład w związku z reformą edukacji wskaźnik oświatowy zredukowano do przedstawienia średniego wyniku egzaminu gimnazjalnego (podkreślmy, że tu gmina Zielonki utrzymała pierwsze miejsce), zrezygnowano również ze wskaźnika dot. liczby dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach malucha.
Poziom rozwoju gmin oceniany jest na podstawie 11 wskaźników:
1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2014-2016);
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2014-2016);
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2014-2016);
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca;
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2014-2016);
6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 osób;
7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 – średni wynik w procentach;
8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat;
9. Saldo migracji na 1000 osób;
10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca;
11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy.

Pozycje gminy Zielonki w tym rankingu w poprzednich edycjach:

I edycja (2010 r.) – 5. miejsce;
II edycja (2011 r.) – 4. miejsce;
III edycja (2012 r.) – 6. miejsce;
IV edycja (2013 r.) – 10. miejsce;
V edycja (2014 r.) – 6. miejsce;
VI edycja (2015 r.) – 4. miejsce;
VII edycja (2016 r.) – 4. miejsce;
VIII edycja (2017 r.) – 5. miejsce.

gazeta

wywiad

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content