Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki w czołówce rankingu „Perły Samorządu 2014”

By 25 czerwca 201427 lutego, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

perły samorządu LOGORedakcja dziennika Gazeta Prawna po raz drugi rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Gmina Zielonki zajęła VI pozycję w kraju pośród gmin wiejskich i znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu „Perły Samorządu”, jako jedyna z powiatu krakowskiego i jedna z dwóch gmin wiejskich z województwa małopolskiego. W rankingu wybierano miasta i gminy wyróżniające się działalnością w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.

Gazeta Prawna przygotowała i rozesłała do wszystkich samorządów własną ankietę, zawierającą kilkadziesiąt pytań, nie korzystała z danych statystycznych, w oparciu o które powstają inne samorządowe rankingi. Ideą rankingu było wybranie najlepszego samorządu i włodarza. Samorządy podzielono na cztery kategorie: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta do 100 tys. mieszkańców, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.
Wszystkie pytania ankiety rankingu Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2014” dotyczyły lat 2011-2013. W pierwszej grupie pytań znalazły się te dotyczące nakładów na infrastrukturę: pytano o wartość inwestycji w przeliczeniu na 1 mieszkańca; proszono o podanie ilości środków zewnętrznych, o które starała się gmina i o ilość środków, które udało się gminie skutecznie pozyskać, a także podanie źródeł – z jakich funduszy one pochodziły.
Następna grupa pytań miała na celu ustalenie, które samorządy przodują w zakresie ochrony środowiska. Gazeta Prawna zapytała samorządy o to, jaki procent budżetu w latach 2011-2013 został na ten cel przeznaczony i wydany; a także m.in.: o gospodarkę odpadami komunalnymi – jak często odbierane są odpady komunalne od mieszkańców i jaka jest stawka za ich odbiór, czy nieodpłatnie odbierane są odpady segregowane, wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, baterie.
W grupie pytań dotyczących turystyki, sportu i rekreacji trzeba było odpowiedzieć, jaki procent budżetu w ciągu trzech ostatnich lat został przeznaczony i wydany na każde z tych działań; pytano też o liczbę ogólnodostępnych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych, liczbę kilometrów ścieżek i rowerowych tras turystycznych; o to czy gmina wspiera kluby sportowe i jakie miały one osiągnięcia. Proszono też o podanie liczby gmin partnerskich, z którymi samorząd ma podpisaną umowę, liczby imprez z zakresu turystyki, sportu i rekreacji, których inicjatorem była gmina, jak również liczby i rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym.
Gazeta Prawna wybrała i opublikowała listę 10 najlepszych w każdej z kategorii. Na uroczystą galę, która odbyła się 24 czerwca zaproszono laureatów trzech pierwszych miejsc. W kategorii gmin wiejskich pierwsze trzy miejsca zajęły gminy: Iława, Zgorzelec, Stepnica. Gmina Zielonki znalazła się na szóstej pozycji, a w pierwszej dziesiątce rankingu „Perły Samorządu”, jako jedyna z powiatu krakowskiego i jedna z dwóch z województwa małopolskiego (na czwartej pozycji ulokowana została gmina Wierzchosławice).

Tabela z wynikami:

PerłyNowa

Ranking: http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=485421

MKF

Close Menu
 
29 lutego 2024
Skip to content