Skip to main content
search
Aktualności

Gmina Zielonki w pierwszym dniu strajku nauczycieli – list wójta gminy Zielonki do Rodziców

By 8 kwietnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 kwietnia 2019 przez admin

Szanowni Państwo,

dziękuję Rodzicom za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym zarówno do szkół, jak i samorządowych przedszkoli w gminie Zielonki. 

8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Do strajku przystąpiło 83 proc. nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych gminy Zielonki – w 5 szkołach podstawowych i 2 przedszkolach samorządowych, do których uczęszcza łącznie blisko 2600 dzieci. W 2 szkołach – w Bibicach i Zielonkach – oraz obu przedszkolach – w Zielonkach i Węgrzcach – 8 kwietnia na wnioski dyrektorów zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne. Gmina Zielonki, podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, nie jest stroną tego sporu. Pensje nauczycieli są niskie, nauczyciele mają prawo – jak i inne grupy zawodowe – do strajku. 

8 kwietnia zwołałem sztab kryzysowy w celu podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków strajku w naszej gminie.

Co najważniejsze 10, 11 i 12 kwietnia br. egzaminy gimnazjalne w szkołach gminy Zielonki zostaną przeprowadzone. Uczniowie przystępujący do egzaminów gimnazjalnych mają się stawić do swoich szkół w wyznaczonym przez dyrektorów czasie, nie później niż o godz. 8:30. Organizacja egzaminów została uzgodniona z dyrektorami szkół we współpracy z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami jednostek gminy Zielonki, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje (GZEAS, CKPiR, GOPS, Biblioteka Publiczna). Przypominam, że zgodnie z planem  organizacji pracy szkół dni egzaminów są wolne od zajęć dydaktycznych. 

9 kwietnia br. pracę podejmie Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach,  strajk kontynuują pozostałe samorządowe placówki oświatowe w gminie Zielonki: przedszkole w Zielonkach oraz szkoły podstawowe w Bibicach, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach i Zielonkach. W czasie strajku w tych placówkach zostaną zapewnione dzieciom zajęcia opiekuńcze, prowadzone przez pracowników posiadających kwalifikacje pedagogiczne we współpracy z GZEAS, CKPiR, GOPS, Biblioteką Publiczną i Bazą Harcerską w Korzkwi. Robimy wszystko, aby w czasie strajku zapewnić bezpieczny pobyt dzieci w tych placówkach, ale nadal zwracamy się z prośbą do rodziców, o nie przyprowadzanie dzieci do szkół i przedszkola w Zielonkach, jeśli nie ma takiej konieczności.

Nie sposób przewidzieć, jak długo potrwa akcja strajkowa nauczycieli. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i brakiem jednoznacznej informacji od przedstawicieli związków zawodowych o liczbie osób przystępujących do strajku w kolejnych dniach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez strony internetowe szkół i przedszkoli oraz stronę internetową gminy. 

Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content