Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki wzorowo inwestuje

By 13 lipca 201627 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

certyfikat Wzorowa GminaGmina Zielonki została laureatem wyróżnienia „Wzorowa gmina” w kategorii Inwestycje. Konkursowi patronują Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Wojewoda Małopolski Józef Pilch. Kapituła konkursu doceniła starania gminy o ochronę przyrody i działania proekologiczne w postaci od lat realizowanej budowy sieci kanalizacyjnej, doceniono też inne inwestycje gminne. Obecnie gmina osiągnęła 85% skanalizowania, co daje jeden z najwyższych współczynników w Małopolsce.

Przyznając tytuł “Wzorowa Gmina” towarzyszy nam idea „Ucz się od najlepszych”. To właśnie takie miasta i gminy mają być wzorem dla innych samorządów, szukających nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego, m. in:  edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii czy sporcie. Swoim zasięgiem obejmujemy całą Polskę, a konkursy cyklicznie organizujemy w każdym z 16-tu regionów – wyjaśnia ideę konkursu jego dyrektor Artur Świtoń, przedstawiciel organizatora konkursu, firmy Europa Press Media. Konkursy odbyły się już  w województwie świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim, a teraz w Małopolsce.
Laureatami prócz gminy Zielonki, nagrodzonymi 30 czerwca podczas gali w Hotelu Europejskim, zostali: Jacek Majchrowski Prezydent Krakowa jako Wzorowy Samorządowiec, Gmina Zabierzów – jako Lider Infrastruktury Komunalnej i Transportu Publicznego, Biskupice – Lider Edukacji, Szczawnica – Lider Turystyki, Świątniki Górne – Lider Oświaty, Zator – Lider Przedsiębiorczości, Miechów – Lider Ekologii, Grybów – Lider Kultury, Liszki – Lider Bezpieczeństwa, Chełmek – Lider Sportu, Żabno – Lider Gospodarki oraz Szczurowa – Lider Służby Zdrowia i Opieki Społecznej.
Członek zarządu województwa Grzegorz Lipiec podczas gali stwierdził, że nie byłoby tak mocnej Małopolski, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców oraz wójtów i burmistrzów ich reprezentujących; dodał również, że zrealizowane ostatnio inwestycje podniosły poziom życia, ułatwiły współpracę z przedsiębiorcami i przyczyniły się do budowy dobrej marki jaką jest Małopolska.

 

Przypomnijmy, że w 2015 roku gmina Zielonki zakończyła i rozliczyła dwa duże projekty związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodnej: “Gospodarka ściekowa w Gminie Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka” oraz “Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – III etap”.  Projekty współfinansowane były ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ich wyniku w latach 2008-2015 wykonano łącznie 78,09 km sieci kanalizacji sanitarnej, 10 pompowni ściekowych, 3 zbiorniki wyrównawcze wody pitnej o łącznej pojemności ponad 2 tys. m3 oraz 7,04 km sieci
wodociągowej. Do sieci kanalizacyjne zapewniono techniczną możliwość przyłączenia prawie 1500 nieruchomościom prywatnym, z sieci kanalizacyjnej korzystają też liczne obiekty użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, budynki wielofunkcyjne, motele, restauracje, remizy, dom pomocy społecznej, a także mali i średni przedsiębiorcy. Efekt projektu to również uruchomienie trzech nowych punktów zrzutu ścieków do krakowskiej sieci kanalizacyjnej, a tym samym osiągnięcie 100% zrzutu ścieków z terenu gminy Zielonki do sieci MPWiK Kraków. Dziś długość głównej sieci kanalizacyjnej gminy Zielonki to 190 km, a z kanalizacji korzysta ok. 16 tys. z ponad 20 tysięcy mieszkańców. Łączny koszt projektów wyniósł 56.036.017,88 zł, a łączna uzyskana refundacja z POIiŚ: 28.493.309,53 zł.
W 2015 roku, na poprawę stanu dróg w gminie (w tym również dróg nie będących w zarządzie gminy Zielonki, a współfinansowanych przez gminę na zasadach inicjatyw samorządowych), tj. modernizację, remonty dróg, budowę chodników, naprawę przystanków komunikacji zbiorowej itp. wydatkowano z budżetu gminy kwotę 4.020.655 zł. Wykonano m.in. chodniki przy drodze wojewódzkiej 794 (Kraków – Skała – Wolbrom) przy wsparciu dotacji z województwa małopolskiego w miejscowościach: Przybysławice, Januszowice, Trojanowice i Zielonki; budowano też chodniki przy drogach gminnych, m.in.: w Bibicach przy ul. Na Czekaj od drogi krajowej E7 (Kraków – Warszawa) do centrum Bibic. Zmodernizowano 30 odcinków dróg gminnych (ułożono nowy asfalt, bądź destrukt asfaltowy, wykonano odwodnienie).
W ramach inicjatyw samorządowych gmina Zielonki wraz z powiatem krakowskim realizowała trzy zadania na łączną kwotę 600 tys. zł przy finansowaniu pół na pół, objęły one modernizację dróg i budowę chodnika wzdłuż dróg powiatowych w trzech miejscowościach: Owczary (nowy asfalt), Batowice, Woli Zachariaszowskiej (chodniki).
Wybudowano remizę dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibicach. Nowa siedziba ochotników to budynek o 2 kondygnacjach z poddaszem użytkowym o pow. 380 m kwadr. za 1 mln 232 tys. zł (dofinansowanie z programu „Małopolskie remizy” na roboty wykończeniowe wyniosło 39 450 zł). Do budynku wielofunkcyjnego w Owczarach dobudowano garaż dla tamtejszej jednostki OSP – rozbudowa kosztowała 243 333 zł. Zainwestowano również w sprzęt dla strażaków-ochotników: został zakupiony nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Woli Zachariaszowskiej za 650 tys. zł (w tym 150 tys. zł z dotacji PSP).
Przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano zaplecze przy terenie rekreacyjnym w Dziekanowicach, boisko obok placu zabaw przy os. Łokietka w Zielonkach oraz boisko w Węgrzcach – koszt budowy wyniósł 382 tys. zł, przy dofinansowaniu z PROW w wysokości 224 tys. zł. Ze środków gminy powstały 4 siłownie zewnętrzne: w Zielonkach na os. Łokietka, w Owczarach i dwie w Węgrzcach. Ich łączny koszt to ponad 47 tys. zł.
Red. IO

 

Zapraszamy też do obejrzenia: filmu

 

gminy
DSCN9380
DSCN9385
Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content