Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Gmina Zielonki z tytułem Samorządowy Lider Edukacji

By 13 grudnia 201927 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2022 przez AO

Wyroznienie LiderEdu MLider Edukacji M11 grudnia 2019 roku w Łodzi odbyła się Gala Finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Na uroczystości nagrodzono reprezentantów kilkudziesięciu samorządów z całej Polski certyfikatami i statuetkami „Samorządowy Lider Edukacji” przyznanymi za szczególne osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem. Gmina Zielonki została nie tylko laureatem, ale otrzymała też Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za największy progres w dziedzinie projektowania  i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.  Wyróżnienia odebrali wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Anna Soblik.

Ideą Programu “Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.  W Programie “Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł “Samorządowego Lidera Edukacji”. Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki. W bieżącej edycji Konkursu, obok certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”, po raz pierwszy przyznane zostały nagrody dodatkowe  – wyróżnienia za szczególnie aktywne, nowatorskie i innowacyjne działania w dziedzinie rozwoju edukacji.

– Edukacja to ulubiona sfera dla reform i reformatorów. Po 1989 roku przeprowadzono w Polsce kilkanaście większych lub mniejszych reform w systemie oświatowym, starając się zmienić zasady funkcjonowania szkół. Reformy rządzących mają zwykle bardzo ambitne cele: podniesienie jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych, zwłaszcza dzieci wiejskich, upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego, dostosowanie edukacji do wyzwań rynku pracy czy potrzeb społeczeństwa przesiąkniętego nowymi technologiami. Te reformy nie byłyby możliwe i nie przynosiłyby zamierzonych skutków bez ogromnego wysiłku samorządów. (…) To Państwa zasługa – mówiła do gości Gali Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest współorganizatorem konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.

– Konkurs ma charakter promocyjny, służy bowiem popularyzowaniu osiągnięć samorządów w dziedzinie oświatowej oraz budowaniu pozytywnego wizerunku gmin i powiatów, które są w Polsce liderami w sferze polityki edukacyjnej. Ale konkurs ma również istotny cel merytoryczny. Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne – ewentualnych jej mankamentów i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej. I dlatego na Gali, oprócz certyfikatów, przekazujemy również obszerne dokumenty zawierające uzasadnienie decyzji komisji. Te recenzje służą potem doskonaleniu działań oświatowych samorządów – tłumaczy Przemysław Ruta, sekretarz Konkursu. 

1 t7mqju21anwmiwjp5emax
2T.WARCZAK TW1 1295 M
3T.WARCZAK TW1 1297 M
4T.WARCZAK TW1 1298 M
T.WARCZAK TW1 1355 M
T.WARCZAK TW1 1261 M

Zdjęcia: Tadeusz Warczak

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content