Skip to main content
search
Aktualności

Gmina Zielonki zieloną gminą świadomie działającą dla środowiska

By 10 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 października 2022 przez IO

7 i 8 października w Hali 100-lecia KS Cracovia w Krakowie odbyła się trzecia edycja Carbon Footprint Summit, wydarzenia skupionego wokół dialogu na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Organizator, fundacja Carbon Footprint (CFF), w ramach wydarzenia wyłoniła w konkursie podmioty i osoby, które podejmują wpływowe i spójne działania dotyczące ochrony środowiska lub prowadzą działalność innowacyjną w zakresie technologii środowiskowych, dążących do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Tytuł Zielonej Gminy zyskała gmina Zielonki za wdrażanie proekologicznych rozwiązań. Statuetkę w imieniu gminy odebrała Anna Węgrzyn, kierownik Referatu Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki.
Aby otrzymać nominację trzeba było pozytywnie przejść zielony audyt, przeprowadzony przez Dział Analiz CFF. To wszechstronna analiza działalności podmiotu i jego wpływu na środowisko w celu weryfikacji zgodności deklaracji uczestników z rzeczywistością. W kategorii Zielona Gmina wytypowano Gminę Zielonki jako zwycięzcę, biorąc pod uwagę licznie realizowane działania edukacyjne i ekologiczne.
Jak dowiadujemy się od Macieja Czubernata z fundacji, CFF jest znana działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, które wśród innych zadań prężnie działa na rzecz edukacji ekologicznej; zapoznała się też z innymi działaniami gminy na rzecz środowiska. Do konkursu zgłaszały się gminy z całej Polski.
Carbon Footprint Foundation działa w Krakowie na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez różnorodne projekty edukacyjne. Współpracując z organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, tworzy platformę do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań.
Prócz Zielonej Gminy nagrodzono:
– w kategorii Innowacja Technologiczna firmę AMS za innowacyjne rozwiązania w zakresie reklamy outdoorowej, słupy reklamowe z autonomiczną instalacją fotowoltaiczną,
– w kategorii Promotor Wiedzy i Nauki: Rodzice dla klimatu – Parents for Future PL – za aktywne działania w zakresie edukacji prośrodowiskowej i proklimatycznej,
– w kategorii Odpowiedzialny Pracodawca: firmę FAKRO – za odpowiedzialne i konsekwentne działania w kierunku budowania dobrostanu pracowniczego,
– w kategorii Ekoinfluencer Roku: Pani od odpadów – za aktywne, zauważalne i konsekwentne działania medialne mające wpływ na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ekologii.
Laureatom wręczono statuetki specjalnie przygotowane jako rękodzieło przez artystę rzemieślnika, z poszanowaniem zasobów i z pasją. Zostawiają po sobie tylko dobry ślad.
Na podst. materiałów fundacji: IO

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content