Skip to main content
search
Aktualności

GOPS w Zielonkach promuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych

By 10 grudnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 grudnia 2015 przez admin

59 grudnia z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach odbyło się spotkanie z pracodawcami z gminy Zielonki i z Krakowa mające na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie oraz zdobycie kontaktów i nawiązanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi  zatrudnieniem takich pracowników. Odbyło się ono w ramach realizowanego przez GOPS wraz z  instytucjami partnerskimi projektu „Partnerstwo na rzecz integracji” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Więcej o projekcie tutaj: http://zielonki.pl/index.php/99-relacje/3014-podsumowanie-projektu-partnerstwo-na-rzecz-integracji-realizowanego-przez-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-zielonkach

Spotkanie poprowadziła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach Grażyna Hołda. W przygotowanej prezentacji  zdefiniowała pojęcie „osoby niepełnosprawnej” oraz kryteria klasyfikacji osób według stopnia niepełnosprawności. Przedstawiła też korzyści dla pracodawców płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności określają jej trzy stopnie: lekki, umiarkowany i znaczny. W ocenie tej brany jest pod uwagę m.in.: stan zdrowia badanego, jego możliwości intelektualne, poziom samodzielności, a  odpowiednie orzeczenie pomaga określić  predyspozycje badanego do pracy. Szczególną grupą wśród niepełnosprawnych są osoby chore psychicznie. Na co dzień borykają się one z wieloma problemami związanymi z wykluczeniem społecznym. Postrzegani są jako niewiarygodni, nieprzewidywalni, wymagający opieki i nadzoru. Te stereotypy i związana z nimi dyskryminacja społeczna utrudniają im powrót do społeczeństwa i do zdrowia. Mimo wprowadzenia przez ustawodawcę rozwiązań ułatwiających podjęcie przez nich pracy, ostateczna decyzja i tak zawsze należy do pracodawcy.

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną zazwyczaj po poprawie stanu zdrowia  chcą powrotu do normalnego życia, skore są do tego, aby rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe, gotowe są do pracy nad sobą. Warto wspomnieć o korzyściach, jakie płyną dla zatrudniających osoby niepełnosprawne. Przede wszystkim pracodawca może liczyć na dofinansowanie ich wynagrodzeń, na określonych warunkach uzyskać refundację ich składki ZUS, zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy do ich potrzeb, może liczyć także na odzyskanie nakładów poniesionych na szkolenia osoby niepełnosprawnej. Dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych, którzy są  bezrobotnymi  lub poszukującymi pracy istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nawet 60 procent wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne. 

W dalszej części spotkania wystąpiły Agnieszka Wydra i Marzena Cygan, przedstawicielki Grupy Aspen, prezentując zebranym profil działalności swojej firmy oraz opowiadając o doświadczeniach w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to grupa usługowa, która specjalizuje się w utrzymaniu czystości oraz usługach gastronomicznych. Zatrudnia wielu niepełnosprawnych na rozmaitych stanowiskach. Kluczem do sukcesu w ich przypadku jest indywidualne podejście do osób niepełnosprawnych i dostosowanie oferty pracy do stanu zdrowia rekrutowanego, jego możliwości ale też ograniczeń intelektualnych, psychicznych i fizycznych. Nie bez znaczenia jest też elastyczny czas pracy i takie przygotowanie stanowiska pracy, aby niepełnosprawny mógł wydajnie i w sposób bezpieczny i wygodny wykonywać swoje obowiązki.

Anna Bator-Dzik z Centrum Odszkodowań  DRB omówiła zagadnienia dotyczące ubezpieczeń pracowniczych oraz zdarzeń losowych w pracy.

KŁK

2
3
4
8
Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content