Skip to main content
search
Projekty zrealizowane POIŚ

Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Nazwa Projektu:  „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”
Wartość całkowita projektu: 42.775.020,79 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 21.885.795,11 zł
Udział własny beneficjenta:  20.889.225,68 zł
Czas realizacji projektu:  Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2008 roku do września 2015 roku (roboty budowlane). Okres kwalifikowania wydatków zakończył się w 2015 roku.
Cel główny projektu:  Głównym (bezpośrednim) celem projektu jest wyposażenie Gminy Zielonki należącej do aglomeracji Kraków (zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 8/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków o łącznej liczbie RLM = 1 700 000) w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i oczyszczanie w niej docelowo 98% ścieków. Realizacja celu bezpośredniego umożliwi osiągnięcie celów pośrednich, którymi są:

  • poprawa warunków życia mieszkańców;
  • poprawa stanu środowiska wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego,
  • wzrost atrakcyjności terenu Gminy Zielonki;
  • zwiększenie ruchu turystycznego.

Opis projektu:  Wykonano łącznie 63,84  km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do 1304 gospodarstw domowych oraz ośmioma pompowniami ściekowymi. Bezpośrednio po realizacji inwestycji możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej uzyskało ponad 8400 osób. Obszar projektu to miejscowości Owczary, Bibice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska, Trojanowice, Garliczka, Garlica Murowana, Garlica Duchowna, Dziekanowice oraz Batowice.
W efekcie, po zakończeniu realizacji Projektu, Gmina Zielonki przekroczyła poziom 70 % skanalizowania.
Całość ścieków z wybudowanego w ramach Projektu systemu kanalizacyjnego, płynie do istniejących i rozbudowywanych aktualnie sieci kanalizacyjnych w Krakowie, na podstawie porozumień Gminy Zielonki z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie.

Nazwa Projektu:   „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – III etap”
Wartość całkowita projektu:  13.260.997,09 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych:   6.607.514,42 zł
Udział własny beneficjenta:  6.653.482,67 zł
Czas realizacji projektu:  Projekt realizowany był w latach 2014-2015
Cel główny projektu:  Głównym (bezpośrednim) celem projektu jest wyposażenie Gminy Zielonki należącej do aglomeracji Kraków (zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 8/07 z dnia 14.06.2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków o łącznej liczbie RLM = 1 700 000) w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i oczyszczanie w niej docelowo 98% ścieków. Realizacja celu bezpośredniego umożliwi osiągnięcie celów pośrednich, którymi są:

  • poprawa warunków życia mieszkańców;
  • poprawa stanu środowiska wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego,
  • wzrost atrakcyjności terenu Gminy Zielonki;
  • zwiększenie ruchu turystycznego.

Opis projektu:  Wykonano łącznie 14,25 km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do 341 gospodarstw domowych oraz dwiema pompowniami ściekowymi. Siecią kanalizacji sanitarnej objęto miejscowości : Bibice, Januszowice, Przybysławice, Korzkiew, Wola Zachariaszowska, Zielonki.Bezpośrednio po realizacji inwestycji możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej uzyskało ponad 1500 osób. W efekcie, po zakończeniu realizacji Projektu, Gmina Zielonki przekroczyła poziom 80 % skanalizowania.
Całość ścieków z wybudowanego w ramach Projektu systemu kanalizacyjnego, płynie do istniejących i rozbudowywanych aktualnie sieci kanalizacyjnych w Krakowie, na podstawie porozumień Gminy Zielonki z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A w Krakowie.
W ramach Projektu wykonano również 7,04 km sieci wodociągowej w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska oraz Pękowice.
Istotnym elementem Projektu była także budowa trzech zbiorników wyrównawczych wody pitnej w miejscowościach Przybysławice, Zielonki i Michałowice o pojemnościach całkowitych: Zbiornik w Zielonkach:1145 m3, Michałowice: 587 m3, Przybysławice: 787 m3.

img_0663

img_0508

obraz 007

p1020390

 Zdjęcia przedstawiają realizacje inwestycji na terenie gminy Zielonki w ramach projektu „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content