Skip to main content
search
Projekty w trakcie realizacji POIŚ

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap

By 28 lipca 20177 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez

Nazwa Projektu: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap”
Wartość całkowita Projektu:  38.451.183,19 zł
Wysokość wydatków kwalifikowanych: 22.724.257,13 zł
Dofinansowanie: 19.315.618,56 zł
Efekt rzeczowy:  długość planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej:  37,81 km w miejscowościach Brzozówka, Grębynice, Zielonki, Bibice, Wola Zachariaszowska, Bosutów, Przybysławice, Węgrzce, Garlica Murowana, Januszowice ilość pompowni ściekowych: 15 szt, długość planowanej do budowy sieci wodociągowej: 2,08 km w miejscowościach Wola Zachariaszowska, Garlica Murowana Zielonki, długość planowanej do przebudowy sieci wodociągowej: 1,31 km; budowa 1 Stacji Uzdatniania Wody, Zakup Specjalistycznego Wozu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, wymiana 30 szt hydrantów, instalacja 6 szt sieciowych punktów pomiarowych na sieci wodociągowej
Efekt ekologiczny: 2886 osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, 45 osób korzystających z sieci wodociągowej.

Lata realizacji: 2017-2022

Więcej informacji o projekcie na stronie https://pois.zielonki.pl/

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content