Skip to main content
search
Ogłoszenia

”Gospodarstwa opiekuńcze” – szkolenie internetowe adresowane do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów

By 5 sierpnia 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 5 sierpnia 2019 przez admin

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze” w terminie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze.

Model zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich zakłada kreowanie w wiejskiej przestrzeni gospodarczej pozarolniczych funkcji wywołujących zróżnicowanie wiejskiej ekonomii. Innymi słowy, dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy, a w dalszej kolejności źródeł dochodów dla ludności nierolniczej i rolniczej na obszarach wiejskich. Jednym z kierunków, który wpisuje się w tak rozumiany model rozwoju jest rolnictwo społeczne i gospodarstwa opiekuńcze.
Powstawanie gospodarstw opiekuńczych nabiera znaczenia szczególnie w kontekście zachodzących zmian demograficznych i społecznych na obszarach wiejskich, ponieważ mogą one przyczynić się do zmniejszenia negatywnych konsekwencji starzenia się społeczeństwa. Niezbędne zatem staje podejmowanie działań edukacyjnych w tym zakresie tematycznym. Odpowiedzią jest niniejsze szkolenie, które w szczególności ma na celu zapoznanie uczestników z przykładami gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w innych krajach oraz zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat obowiązujących przepisów prawnych i finansowych w zakresie świadczenia usług o charakterze społecznym i opiekuńczym.
Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych:

Moduł 1: Usługi o charakterze społecznym i opiekuńczym jako nowa funkcja gospodarstw rolnych
Moduł 2: Doświadczenia zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych
Moduł 3: Gospodarstwa opiekuńcze – możliwe formy prawne i organizacyjne
Moduł 4: Wybrane źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych

Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w celu możliwości wybrania dogodnego czasu samokształcenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.
Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły do 31.07.2019 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać mailem (skan) na adres: d.migocka@cdr.gov.pl, faxem na
nr: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

Koszt udziału w szkoleniu dla zainteresowanych rolników, LGD, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów wynosi 30 zł. Płatności prosimy dokonywać na rachunek:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
BGK O/Kraków
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Nr rachunku: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004
W tytule przelewu wpisując: GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE 1

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych szkolenia:
Józefina Król – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09
e-mail: j.krol@cdr.gov.pl

• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Dorota Migocka – Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54
e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl

Zapraszamy!
https://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/3022-gospodarstwa-opiekuncze-szkolenie-internetowe-adresowane-do-rolnikow-lgd-nauczycieli-szkol-rolniczych-studentow-mieszkancow-obszarow-wiejskich-oraz-samorzadow

 

Close Menu
 
4 czerwca 2023
Skip to content