Skip to main content
search
AktualnościWydarzenia

Grupa Robocza ds. tworzenia strategii – dołącz do zespołu

By 14 lipca 202219 lipca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 lipca 2022 przez KB

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowana na lata 2021-2027 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora publicznego oraz społeczno-gospodarczego do zgłaszania się na członków Grupy Roboczej ds. tworzenia strategii.

Informujemy, że w skład Grupy Roboczej powinny wejść osoby z sektora publicznego – reprezentanci gmin Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa wskazane przez Wójtów Gmin z terenu Korony Północnego Krakowa oraz osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP itp.) oraz osoby z sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rolnicy i itp.) aktywnie działający na rzecz Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Osoby te powinny wykazywać się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, wdrażaniu dotychczasowych strategii Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa lub być członkiem Rady – organu decyzyjnego ws. wyboru projektów
w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa. Osoby te powinny być również dyspozycyjne ze względu na planowane częste spotkania grupy roboczej.

Osoby chętne do zaangażowania się w prace na rzecz opracowywania strategii prosimy
o zgłaszanie się do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 osobiście w biurze Stowarzyszenia, mailowo na adres info@koronakrakowa.pl lub telefonicznie na numer telefonu 664 067 821 lub 505 503 236. Wszelkie informacje dotyczące powstania Grupy Roboczej oraz prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027 prosimy kierować do Pani Moniki Kwaczały– Koordynatora opracowania strategii w ramach Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.

Formularz zgłoszeniowy do prac w Grupie Roboczej.

Jednocześnie informujemy, że wybór osób z sektora społeczno-gospodarczego zostanie dokonany przez Zarząd na podstawie dotychczasowej aktywnej działalności i zaangażowania na rzecz Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa w obecnej perspektywie finansowej oraz biorąc pod uwagę reprezentatywność sektora społecznego i gospodarczego w Grupie. Będzie brana również pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!

 Zarząd Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content