Skip to main content
search
Aktualności

Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 r.

By 29 grudnia 20217 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2022 przez admin

W 2022 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych w gminie Zielonki zajmie się nowy, wyłoniony w przetargu, wykonawca – firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z Częstochowy. Odbiór odpadów segregowanych realizować będzie firma Tamax, a odbiór bioodpadów firma MIKI – jak w mijającym 2021 r. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulegnie zmianie. Poniżej zamieszczamy nowe harmonogramy odbioru odpadów obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Pojemniki na odpady zmieszane, tak jak dotychczas, mieszkańcy mogą kupić na własność lub dzierżawić od firmy MPGO (obsługującej w 2021 r. gminę), która pozostawi je na dotychczasowych zasadach. Nowy wykonawca też dysponuje pojemnikami do wydzierżawienia. Przypominamy, że pojemnik na odpady powinien być opisany przez właściciela (miejscowość, ulica, numer domu i ew. lokalu) – konieczna jest czytelna informacja o przynależności do konkretnej nieruchomości.

Referat Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki wprowadza nową firmę w teren.  Ewentualne reklamacje w przypadku braku odbioru odpadów zmieszanych należy zgłaszać do 48 godzin do siedziby Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach tel. 34 365 91 17 lub do Referatu Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki tel. 12 285 08 50 wew. 313, 312, 311.
Harmonogramy odbioru odpadów są udostępnione na stronie eko.zielonki, będą też przekazywane mieszkańcom w formie papierowej.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content