Skip to main content
search
Aktualności

I Konferencja Szkoleniowa „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy” w Zielonkach

By 10 grudnia 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 grudnia 2020 przez admin

logo gops1 grudnia 2020 roku odbyła się I Konferencja Szkoleniowa online pod nazwą „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy” zorganizowana przez Gminę Zielonki  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, w której uczestniczyło ponad 50 osób, w tym członkowie zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych, asystenci rodziny, kadra pedagogiczna szkół gminnych, społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

Głównym celem spotkania było przeanalizowanie najważniejszych kwestii związanych z szeroko rozumianą przemocą domową. Pod uwagę wzięto nie tylko osoby doświadczające tego zjawiska, ale także tych, którzy stosują go wobec swoich najbliższych. Omówiono, w jaki sposób należy przeciwdziałać agresji oraz jak pomagać tym, którzy jej doświadczają. Podczas trwania konferencji wygłoszono pięć wykładów. Każdy z nich miał swój osobliwy charakter, lecz wszystkie zamykały się wokół głównego wątku zebrania i ukazywały ten trudny temat z różnych perspektyw. Spotkanie otworzyła dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach Magdalena Rajska, głos zabrał także wójt gminy Zielonki Bogusław Król, który podkreślił sens debat nad zjawiskami społecznymi, w tym szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym, które w dobie społecznej izolacji i zamknięcia jest szczególnie zagrożone.   
Roli moderatora spotkania podjął się dr hab. prof. UJ Hubert Kaszyński, który jako pierwszy wygłosił referat na temat znaczenia współpracy międzyinstytucjonalnej w profilaktyce przemocy w rodzinie, wyraźnie zaznaczając istotę dialogu, rozmowy w procesie pomocowym. Uczestnicy mogli poddać refleksji ten temat, zastanowić się, czy w ich przypadku współdziałanie, efektywny dialog jest na odpowiednim poziomie. Wątek poruszony w przemówieniu był bardzo ważny z tego względu, że w konferencji brali udział przedstawiciele z wielu różnych instytucji oferujących pomoc, z którymi na co dzień współpracują między innymi pracownicy socjalni.
Równie istotne zagadnienie podjęła mgr Beata Lutomska – specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej. Wykład skupiał się głównie na najmłodszych poszkodowanych – dzieciach. Można było dowiedzieć się, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, które doświadcza agresji w swoim domu, jak okazać mu wsparcie. Bardzo wyraźnie zaznaczono istotę okazania wiary w to, co słyszymy od pokrzywdzonej osoby. Uświadomienie mu, że to, czego doświadcza nie jest jego winą.
Kolejny wykład wygłosił mgr Majek Kopański z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. Przedstawił tematykę przemocy z perspektywy osoby, która pracuje z tymi, którzy stosują przemoc. Zwrócił uwagę na psychologiczne strony tego zjawiska – to, czego doświadczamy w dzieciństwie kształtuje naszą osobowość w dorosłości. Jeżeli ktoś doznawał złych rzeczy jako dziecko, istnieje ogromne ryzyko, że sam będzie wdrażał je w swoje dorosłe życie, krzywdząc w ten sposób bliskich. Rozmawiano także o formach pomocy i readaptacji dla sprawców przemocy oraz o ich skuteczności.
Przemówienie mgr Kingi Sidor z Fundacji Centrum Praw Kobiet dotyczyło z kolei wsparcia osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej. Opowiadała o swojej pracy, w której pomaga z kobietom. Zasmucającą wiadomością okazał się fakt, że w większości przypadków zgłoszenie się po pomoc jest ostatecznością. Wykład przybrał formę przybliżenia słuchaczom struktury działań fundacji, sposobów pomagania, relacji pomiędzy poszkodowanymi a pracownikami instytucji.
Ostatni głos należał do Andrzeja Kowalskiego – Komendanta Komisariatu Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie. Przedstawił obraz tego zjawiska od strony praktycznej. Tego, jak wygląda interwencja, wizyta w domu dotkniętym tym problemem. Poruszono też temat praktycznych aspektów pomocy w ramach procedury Niebieskiej Karty. Komendant przedstawił statystykę rodzin zmagających się z agresją na terenie gminy Zielonki. Uczestnicy konferencji mogli dzięki temu jeszcze bardziej zagłębić się w omawiane zagadnienie.
Wypowiedź każdego z prelegentów była przygotowana merytorycznie, niosła ze sobą wiele mądrości, ale i doświadczenia. Dyskusja, pomimo swojej formy online miała niezwykle wartościowy, edukacyjny wydźwięk. Spotkanie pokazało, jak ogromnym problemem w naszym społeczeństwie jest przemoc domowa, ale również dało nadzieję, że dzięki współpracy różnych instytucji można mu skutecznie zapobiegać. Konferencja dała każdemu z uczestników nową energię do działania w swoich obszarach pomocowych. Dobitnie podkreśliła, jak bardzo potrzebny i znaczący jest wysiłek, praca, wiedza i doświadczenie osób działających na rzecz innych ludzi – takich, dla których ta pomoc nierzadko jest ostatnią deską ratunku, nadzieją na lepsze jutro.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację konferencji, prelegentom i uczestnikom, za stworzenie dobrej atmosfery do wspólnych rozważań i wymiany poglądów.

Dominika Socha, Instytut Socjologii UJ, praca socjalna, GOPS w Zielonkach

Konferencja współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content