Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

“II nabór do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”

By 31 maja 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 maja 2017 przez admin

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia I naboru ofert do otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy pn. “Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”, Wójt Gminy Zielonki zamierza zawrzeć umowy z 4 oferentami na łączną kwotę wynoszącą do 28 581,57 zł.


Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 6 Regulaminu Konkursu, do dnia 30 czerwca 2017 r. uprawnieni oferenci mogą składać oferty w II naborze niniejszego Konkursu, w którym dostępna pula środków finansowych wynosi 6 418,43 zł.
Szczegółowych informacji udziela Pan Dominik Nowak w pok. 107, nr tel. 12 285-08-50 wew. 109
oraz
Pan Ryszard Krawczyk w pok. 209, nr tel. 12 285-08-50 wew. 212.
Zarządzenie o ogłoszeniu Konkursu, Regulamin Konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne tutaj:

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content