6.png

Aktualności

W związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników Referatu Niskiej Emisji i Odpadów wyłączamy bezpośrednią obsługę mieszkańców w tym referacie do dnia 26 lutego 2021 r. W sprawach pilnych dot. min. wymiany pieców, zanieczyszczenia powietrza i śmieci (odpadów komunalnych) prosimy kontaktować się tylko telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub platformy ePUAP tel. 12 285-08-50, wew. 310, 311, 312, 313 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymiana piecow LOGO

 

Zachęcamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Zielonki  w celu pozyskania dotacji na wymianę kotła węglowego. W ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II” w gminie Zielonki mamy do rozdysponowania  2 540 000 zł, co wystarczy na dofinansowanie wymiany kolejnych 363 kotłów w domach. Przypominamy, że uchwała antysmogowa woj. małopolskiego nakazuje likwidację bezklasowych kotłów na węgiel oraz I i II klasy do końca 2022 r.

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze na wymianę pieców! Zachęcamy do zgłaszania się po dotację!

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z poźn. zm.) zwołuję na dzień 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXV SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XXV Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki Kadencji 2018-2023 - 25 lutego 2021 r. 

roboty drogowezmni

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) na ul. Krakowskiej w Bosutowie w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową obiektu MD-12 w pasie drogowym drogi gminnej K601501 w m. Bosutów w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. 

 

 

 

Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej w Bosutowie w związku z budową POK od 26 lutego 2021 r

W związku z epidemią, i związanymi z nią wymogami stosowania reżimu sanitarnego, zachęcamy Państwa  do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną tj. poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub platformę e-puap.
W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Gminy Zielonki prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem merytorycznym. Wejście do budynku odbywa się pojedynczo w ustalonym wcześniej terminie. Na terenie UG obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby nie stosujące się do nakazu nie będą obsługiwane.
Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny.
Od 18 stycznia 2021 r. zostaje uruchomiony ponownie dziennik podawczy oraz kasa Urzędu Gminy, znajdujące się w budynku nr V, wejście od ul. Krakowskie Przedmieście (pomieszczenia dawnej poczty).
Godziny pracy dziennika podawczego:
Poniedziałek : 9-17
Wtorek – piątek : 7:45 -15:45

Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek : 9-14
Wtorek – piątek : 8-13.

Czytaj więcej: Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Zielonki od 18 stycznia 2021r.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ujmuje działania naprawcze, które eliminują z dokumentu zauważone przez Organ Nadzoru nieścisłości i wady, zgłoszone pismem Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4100.691.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w/s wątpliwości co do zgodności z prawem zapisów podjętej Uchwały Nr  XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 roku. Procedura naprawcza dotyczy:

  • korekty przebiegu granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Bosutów w części graficznej;
  • korekty przebiegu granic złóż kruszyw naturalnych  Przybysławice i Przybysławice II w części graficznej;
  • korekty  wysokości   powierzchni ograniczającej  wysokość zabudowy dla nowej drogi startowej Lotniska Kraków Balice  z 388,00 metrów  n.p.m. do 388,62 metrów  n.p.m., w części graficznej i tekstowej.

Link do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki

POK 1 m18 lutego 2021 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ostatniego odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa. Decyzja została przekazana dyrektorowi krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszowi Pałasińskiemu. Realizacja północnej obwodnicy Krakowa pozwoli na domknięcie drogowego pierścienia wokół stolicy Małopolski. Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, które będzie miało pełną obwodnicę. Powstająca już północna obwodnica Krakowa (S52) to dwujezdniowa droga ekspresowa klasy S (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (gm. Wielka Wieś) do węzła z S7 Kraków Mistrzejowice - z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Północna obwodnica Krakowa - jest ZRID dla ostatniego, trzeciego, odcinka

Leśna BIBICE Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) wykonawca robót zamierza rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Bibicach. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.00 do 15.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

plakat nacoidamojepieniadzeCzy wiesz, że gmina dostaje ok. 38% Twojego podatku dochodowego? Co dalej dzieje się z pieniędzmi? Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczane jest na funkcjonowanie komunikacji, lokalnej szkoły, inwestycje m.in. oświatowe, sportowe, winfrastrukturę i ochronę środowiska? Z finansami naszej gminy w roku 2021 można zapoznać się na stronie zielonki.nacoidamojepieniadze.pl, gdzie z punktu widzenia mieszkańca można zobaczyć, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju gminy i miejscowości.

Aby część Twojego podatku zasiliła budżet gminy trzeba wybrać w formularzu PIT gminę Zielonki jako miejsce zamieszkania.

tytulowe2

Dziś wtorek, ostatni dzień karnawału, w gminie Zielonki od ponad ćwierćwiecza zarezerwowany na galę nagród samorządowych, nazywaną „Śledzikiem u wójta”. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nie uda się spotkać na tym wydarzeniu promocyjnym. Nagrody samorządowe za 2020 rok wręczymy, miejmy nadzieję, za rok. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa filmowe podsumowanie. Zapraszamy do obejrzenia.

uwaga na oszustowOszuści działający metodą „na wypadek” ponownie zaatakowali mieszkańców powiatu krakowskiego. Tym razem uaktywnili się w gminach Zielonki, Wielka Wieś i Zabierzów. Tylko w czwartek 11 lutego próbowali oszukać aż 15 osób. Mieszkańcy jednak nie dali się oszukać. Policjanci z powiatu krakowskiego prowadzą szerokie działania profilaktyczne dotyczące oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚP” itp., docierając do jak największej liczby osób. Uświadamiają ich o zagrożeniach związanych z tego typu przestępstwami, informują o metodach działania oszustów, a także radzą jak się zachować, aby nie paść ich ofiarą i uratować swoje oszczędności. Liczne apele i komunikatów dają rezultaty. 11 lutego na terenie powiatu krakowskiego mieliśmy do czynienia aż z 15 próbami wyłudzeń pieniędzy metodą „na wypadek”. Na szczęście osoby w porę się zorientowały, że padły ofiarami oszusta i nie doszło do przekazania pieniędzy.

Czytaj więcej: Oszuści działający metodą „na wypadek” zaatakowali mieszkańców powiatu krakowskiego

tlo twitterOd 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego Urząd Gminy Zielonki organizuje transport dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, będących mieszkańcami Gminy Zielonki. Urząd Gminy Zielonki nie zapewnia transportu specjalistycznego, a w przypadku przewozu osób niepełnosprawnych z ww stopniem niepełnosprawności wymagany jest opiekun, więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Transport na szczepienia dla osób niepełnosprawnych

nsp 250x250px

1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych. Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny rusza 1 kwietnia