Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Aktualności

plakat pucheroki 18Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach i sołectwo Bibice zapraszają do Bibic na Gminny Przegląd Pucheroków w Niedzielę Palmową 25 marca o godz. 9.00. Przeglądowi towarzyszy m.in. konkurs na najbardziej tradycyjnego Pucheroka, jarmark wielkanocny i wystawa plenerowa "Bibice naszych dziadków". Będzie również podsumowany konkurs plastyczny "Pucheroki w naszej tradycji". Po szczegóły prosimy kliknąć również miniaturę plakatu. Zapraszamy!

W sobotę poprzedzającą niedzielny przegląd można wziąć udział w rodzinnych warsztatach organizowanych przez CKPiR i ozdobić wielkanocne jajka oraz przygotować pucherokowe czapeczki, szczegóły tutaj: link.

ulotka piece 1ulotka piece 2Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece stale trwa. Gmina Zielonki w 2017 roku pozyskała na ten cel ponad 6 mln zł ze środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Właściciele budynków mieszkalnych na terenie gminy Zielonki mogą otrzymać nawet do 14 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania, w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny do 8 tys. zł oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji w ramach ZIT. Krok po kroku - co należy zrobić (w rozwinięciu wiadomości):

Czytaj więcej: Wymiana pieców – krok po kroku

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej: Komunikat o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej na dzień...

logo KORONA maleLGD Korona Północnego Krakowa informuje, że od 9 do 24 kwietnia będzie można składać wnioski w 2 naborach: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski należy składać w biurze LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa w Raciborowicach. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Nabór wniosków 

autobus nocnyZarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni w nocy 24/25.03.2018 r. (sobota/niedziela) aglomeracyjna komunikacja nocna funkcjonować będzie z następującymi zmianami:
* linia 902 i 904 – wypada po jednym kursie w każdym kierunku;
* linia 903 – kurs powrotny ze Skawiny z godz. 2:05 będzie realizowany o godz. 3:05 (wg czasu letniego);
* linia 915 – bez zmian (godz. 2:00 wypada podczas kursu powrotnego ze Świątnik);
* linia 917 – kurs powrotny z Górnej Wsi z godz. 2:17 będzie realizowany o godz. 3:17 (wg czasu letniego);
* linia 937 – kurs powrotny z Owczar z godz. 2:16 będzie realizowany o godz. 3:16 (wg czasu letniego).

szlaban3Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że 23 marca 2018 r. (piątek) ul. Na Podskalu w Zielonkach (od numeru ul. Na Podskalu 5 w kierunku ul. Zacisze) będzie zamknięta w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Telefon kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 697-732-311 (Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "Insbud" sp. z o. o.). Za utrudnienia przepraszamy.

wymiana piecowNa terenie gminy Zielonki na ponad 7,2 tys. budynków, ok. 1 tys. ma piece węglowe. W 2017 r. w gminie Zielonki uruchomione zostały dwa programy dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców.

Pierwszy z programów to „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT) na lata 2014-2020, na który gmina Zielonki pozyskała ponad 6 mln zł. W ramach ZIT na terenie gminy Zielonki ma zostać wymienionych 429 pieców węglowych na gazowe. Łącznie w 2017 r. zawarto 100 umów na dofinasowanie. W 2017 r. wymieniono 53 piece (złożone wnioski o rozliczenie), a kolejnych 47 pieców jest w trakcie wymiany. Wymianę rozpoczęto jesienią 2017 r., bowiem możliwość uruchomienia programu dotowania wymiany pieców dla mieszkańców zależna była od uruchomienia dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co nastąpiło dopiero 24 sierpnia 2017 roku, poprzez podpisanie umowy z gminą Zielonki. Akcję wymiany poprzedziło wykonanie latem 2017 r. br. blisko 300 ocen energetycznych budynków prywatnych, niezbędnych do uzyskania tegoż dofinansowania na wymianę pieca. Nabór do tego programu dla mieszkańców jest stały, informacje tutaj

W ramach drugiego programu „Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE) w październiku 2017 r. została dokonana wymiana 18 pieców. Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznająca gminie dofinansowanie na ten cel została podpisana 22 września 2017 r., co umożliwiło dopiero po tym terminie przyznawanie dofinansowania mieszkańcom. Termin wymiany i rozliczenia dofinansowania dla mieszkańców był nieubłagany - 30 października 2017 r. W ciągu miesiąca wymianą miało zostać objętych 30 starych pieców węglowych starego typu na piece na paliwo węglowe spełniające wymogi ekoprojektu. Z uwagi na późne przyznanie gminie dotacji niektórzy właściciele domów zrezygnowali z udziału w tym projekcie, gdyż  pojawił się problem z wykonawcami i dostępnością pieców o wymaganych parametrach w tym terminie. Gmina w 2018 r. również aplikuje do WFOŚiGW o środki z tego programu. Informacja tutaj

Z roku na rok wzrasta problem niedopilnowanych i bezdomnych psów w naszej gminie, dlatego też apelujemy do mieszkańców o pilnowanie czworonogów, czyli o przestrzeganie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.

Czytaj więcej: Pilnujmy czworonogów 

wizualizacja szkolyPrzybyslawice13 marca 2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego z pływalnią szkolną, który powstanie w Przybysławicach dla obwodu korzkiewskiego. Do 9 kwietnia 2018 r. zgodnie z umową projektant przedłoży całość dokumentacji wraz z projektem wykonawczym, a w ślad za tym gmina ogłosi przetarg na realizację inwestycji. Wyłonienie wykonawcy planuje się  na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Czytaj więcej: Jest pozwolenie na budowę szkoły w Przybysławicach

DSC03756mos11 marca w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach zwieńczono projekt „Parada SmoGoSmoków – dziecięce zaangażowanie na rzecz czystego powietrza” dofinansowany z unijnego programu LIFE. W projekcie realizowanym przez Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej z Krakowa wzięły udział cztery przedszkola z terenu gminy Zielonki (dwa samorządowe i dwa niepubliczne) oraz jedno przedszkole z Balic w gminie Zabierzów. W trakcie warsztatów powstały recyklingowe SmoGoSmoki, które przedszkolaki i ich rodzice zaprezentowali w paradzie po Parku Wiejskim w Zielonkach. Wyrazili w ten sposób swoje emocje, głośno artykułując, że chcą czystego powietrza.

Czytaj więcej: Proekologiczne przedszkolaki w gminie Zielonki