3.png

Aktualności

tlo twitterOd 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego Urząd Gminy Zielonki organizuje transport na szczepienie dla osób niepełnosprawnych, więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Transport na szczepienia dla osób niepełnosprawnych

W związku z epidemią, i związanymi z nią wymogami stosowania reżimu sanitarnego, zachęcamy Państwa  do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną tj. poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub platformę e-puap.
W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Gminy Zielonki prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem merytorycznym. Wejście do budynku odbywa się pojedynczo w ustalonym wcześniej terminie. Na terenie UG obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby nie stosujące się do nakazu nie będą obsługiwane.
Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny.
Od 18 stycznia 2021 r. zostaje uruchomiony ponownie dziennik podawczy oraz kasa Urzędu Gminy, znajdujące się w budynku nr V, wejście od ul. Krakowskie Przedmieście (pomieszczenia dawnej poczty).
Godziny pracy dziennika podawczego:
Poniedziałek : 9-17
Wtorek – piątek : 7:45 -15:45
Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek : 9-14
Wtorek – piątek : 8-13.

Czytaj więcej: Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Zielonki od 18 stycznia 2021 r.

smieciarkaUrząd Gminy Zielonki informuje, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Reklamację w związku z nieodebraniem odpadów komunalnych prosimy zgłaszać do urzędu pod nr tel. 12 2850 850 w.313. Jeśli firma nie odbierze odpadów, ze względu na brak możliwości wjazdu, będzie próbowała ponownie podjechać w kolejnych dniach i odebrać odpady.
Przypominamy, że drogi prywatne dojazdowe i służebne powinny być na bieżąco utrzymywane, w okresie letnim i zimowym, poprzez przycinanie gałęzi drzew i krzewów, usuwanie błota, odśnieżanie, posypywanie solą lub piaskiem. Pojazdy powinny być parkowane poza ciągiem drogi prywatnej dojazdowej i służebnej prowadzącej do posesji. Szerokość drogi prywatnej dojazdowej i służebnej powinna spełniać przepisy minimalnej szerokości dojścia i dojazdu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
Równocześnie informujemy, że w przypadku dróg prywatnych dojazdowych i służebnych, na które będzie możliwość wjazdu samochodem specjalistycznym tj. śmieciarką w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem, odpady komunalne zostaną odebrane. W przypadku braku przejazdu tymi drogami, właściciel posesji lub zarządca wspólnoty powinien dostarczyć pojemniki z odpadami do drogi gminnej, w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem. Bezpieczna lokalizacja pojemnika przy drodze gminnej leży po stronie właściciela posesji.

lawendowa1

Trwają prace związane z powstaniem terenu rekreacyjno-sportowego oraz budynku wielofunkcyjnego dla sołectwa Osiedle Łokietka. Firma AWBAUTEX Sp. pracuje zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Zostały już zaizolowane fundamenty oraz nastąpiło zbrojenie ścian i słupów parteru. Inwestycja „Budowa wielofunkcyjnego budynku dla sołectwa Łokietka oraz zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji” ma zakończyć się w grudniu 2021 r.

Czytaj więcej: Postępy prac na ul. Lawendowej w Zielonkach

Podsumowanie dzialan antysmogowych MalopolskaUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zsumował działania wszystkich samorządów lokalnych w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku. Wszystkie podjęte działania takie jak: likwidacje niskosprawnych urządzeń grzewczych, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i wiele innych wpłyną na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w naszym województwie. Gmina Zielonki pod względem liczby wymienionych pieców, redukcji emisji PM10, PM2.5 i benzo(a)pirenu, jak i liczby kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej znalazła się w pierwszej dziesiątce samorządów Małopolski.

Szczegóły: Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2019 roku
Info za: powietrze.malopolska.pl

Herody Zielonki 3

Herody z Zielonek otrzymały nominację do  49. „Góralskiego Karnawału”, który odbędzie się  w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 11-14 lutego. W tym ogólnopolskim konkursie biorą udział najlepsze grupy kolędnicze wyłonione podczas eliminacji. Herody z Zielonek zajęły pierwsze miejsce podczas w LI Miechowskim oraz XXIII Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych.

Czytaj więcej: Herody z Zielonek z nominacją do 49. „Góralskiego Karnawału”

Akcja zimaW sezonie 2020/2021 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zielonki odpowiedzialne są następujące instytucje:


Droga krajowa  nr 7
Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 417 25 00  - sekretariat
Punkt Informacji Drogowej (PID) tel. stacj. - 12 417 14 22, 12 412 16 44, kom. 600 800 610  czynny 24h
Oddział w Krakowie, Rejon w Krakowie ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków
tel. stacjonarny dyżurnego akcji „ZIMA” 12 285 – 51 – 95

 

Droga wojewódzka nr 794, Kraków - Skała – Wolbrom.
Zarządca:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków
Link do informatora z telefonami: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

 

Drogi powiatowe
Zarządca: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach ul. Karola Wojtyły 106, 32 -086 Batowice
Link do informatora z telefonami: Informator Akcja Zima 2020/2021

Tel. komórkowy do dyżurnego "AKCJI ZIMA" z ramienia ZDPK - 507 - 098 - 708

 

Drogi gminne
Zarządca: Wójt Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
Dyżurny Akcji „ZIMA” w UG Zielonki - tel. 12 285 08 50 w 113 (czynny pn. 9:00–17:00, wt–pt 7:45 – 15:45). Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg można również kierować do sołtysów danego sołectwa.
Dyżurny „Akcji Zima” z ramienia Wykonawcy - tel. kom. 511 010 491 – telefon całodobowy.

Zdjęcie przedstawia sprzęt do ośnieżania dróg gminnych.

ZywaChoinka

 

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach, odbędzie się w dniach 20 i 27 stycznia oraz 3 lutego 2021 r. Mieszkańcy, będą mogli dostarczyć choinki we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach, wymienionych w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Zbiórka naturalnych choinek pozostałych po świętach

logo KORONA maleStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje i zaprasza do składania w terminie 27.01.2021-17.02.2021 r. wniosków na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o następującej tematyce: Grant Publikacje, Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe i Grant Edukacja i Ekologia.

Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych z terenu 5 podkrakowskich gmin (Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) oraz do osób fizycznych (nie wykonujących, ani nie planujących wykonywania działalności gospodarczej). Wnioski można składać w terminie 27.01.2021 do 17.02.2021 r. w biurze Stowarzyszenia (budynek remizy OSP - ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie). Szczegółowe informacje i dokumentację konkursową znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.koronakrakowa.pl. Więcej informacji o szkoleniu w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Projekty grantowe Korony Północnego Krakowa - nabór i zaproszenie na szkolenie on-line

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego przypomina, że zgodnie z art. 61  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,. Prawo budowlane:
Art.  61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) (…)
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

PINB informuje, że w ramach posiadanych kompetencji prowadzi czynności kontrolne w obiektach wielkopowierzchniowych. Współdziałanie między organami w celu przypominania o obowiązkach zarządcy obiektu budowlanego z pewnością zwiększy świadomość społeczną w tej sprawie.

roboty drogowezmniW poniedziałek 18 stycznia 2021 r. na ul. B4 w Węgrzcach zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z realizacją zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. W związku z prowadzonymi pracami zostanie przeniesiony poza zakres robót, tj. o ok. 100 m w kierunku Bosutowa, przystanek  dla linii 297 „Węgrzce B4”.  Przewidywany termin przeniesienia przystanku to godziny popołudniowe 18.01.2021 r. Przewiduje się, że przystanek w tymczasowej lokalizacji będzie funkcjonował przez ok. 14 miesięcy. W czasie robót możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym. Prace prowadzi konsorcjum firm: GLM Kraków Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş, Gülermak Sp. z o.o., Mosty Łódź S.A. spółka cywilna.

DSC00301NmAktualnie w realizowanym projekcie pod nazwą „Budowa budynku wolnostojącej namiotowej hali sportowej z boiskiem sportowym wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy obiektach klubu TS Węgrzce” trwają prace wykończeniowe. Ułożono nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, pole gry oznaczono liniami, pozostały do zamontowania piłkochwyty. W zapleczu sanitarno-szatniowym też na ukończeniu są prace wykończeniowe - wykonano posadzkę z płytek ceramicznych na parterze, obecnie układane są płytki na schodach prowadzących na antresolę, trwają prace montażowe sufitu, a po ich zakończeniu wykonane zostaną prace malarskie, montaż stolarki drzwiowej i zabudowy meblarskiej szatni, a także biały montaż w pomieszczeniach toalet i natrysków. Wykonane są instalacje: oświetleniowa,  elektryczna, centralnego ogrzewania, wodna i kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej; uruchomiono kotłownię gazową.

Czytaj więcej: Postęp prac na budowie hali z boiskiem dla TS Węgrzce

czujnik 3Strażacy przypominają o zagrożeniu, jakie czyha na ludzi w domach, czyli o tlenku węgla. Tlenek węgla zwany czadem jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka, nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy, nie dusi w gardle, ale jest silnie trujący. Na początku roku strażacy-ochotnicy z OSP Bibice zamontowali czujniki czadu w 15 domach mieszkańców gminy Zielonki w ramach projektu „Czadowe‘’ czujki czadu – zadbaj o swój bezpieczny dom w Powiecie Krakowskim”. To część akcji, którą, pod patronatem Starosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki, koordynował radny powiatu Jarosław Raźny w porozumieniu ze strażakami z trzech gmin, prócz gminy Zielonki również z gminy Michałowice i Wielka Wieś.

Czytaj więcej: Czujniki czadu na straży