OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO

Zjawisko: silna mgła
Stopień zagrożenia:
2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz.
23:00 dnia 24.10.2013 do godz. 9:00 dnia 25.10.2013
Obszar: Województwa Małopolskie

Przebieg:

na znacznym obszarze przewiduje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność poniżej 200m


Sporządzono na podstawie komunikatu WB-.I.6331.3.
94.2013 z dnia 24.10.2013 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.Dyżurny Synoptyk Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego

(-) Rafał Duniec