PUK LOGOPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach informuje, że 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę nr XIII/87/2015 w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.: pobierz plik (*.pdf).