Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys Sołectwa Korzkiew zwołuje Zebranie Wiejskie sołectwa Korzkiew w dniu 28 kwietnia 2017 r (piątek) o godzinie 17.00 Zebranie odbędzie się w Budynku Zespołu Szkół w Korzkwi  Korzkiew 18. 

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania wiejskiego.
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego w 2016 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie nazewnictwa ulic w sołectwie Korzkiew
8. Sprawy bieżące sołectwa.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje się zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 17.15  Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Janusz Macała - Wrześniowski