Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys Sołectwa Garliczka zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Garliczka w dniu 20 października 2017 r. (piątek) o godzinie 18.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej (I piętro) ul. św. Floriana 19, 32-087 Wola zachariaszowska.


Proponowany porzadek zebrania:
1. potwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania wiejskiego.
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
6. Przyjęcie budżetu Sołectwa Garliczka na rok 2018.
7. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku  stwierdzeniu braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.10. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Protokół poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu od godziny 17.30.

Sołtys Sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska