Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys sołectwa Brzozówka zwołuje zebranie wiejskie w dniu 19 listopada 2017 r (niedziela) o godz. 17.30. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce, Brzozówka, ul. Krakowska 20.

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
5. Podjęcie uchwały budżetowej Sołectwa Brzozówka za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie bezpłatnego korzystania z boisk na terenie rekreacyjnym dla mieszkańców Gminy Zielonki 7. Sprawy bieżące sołectwa oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, sołtys zwoła zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.45  Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Z protokołem poprzedniego zebrania można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Zielonki www.zielonki.pl – zakładka Nasza Gmina – Sołectwa – Protokoły z zebrań wiejskich

Sołtys sołectwa Brzozówka
(-) Adam Chludek