Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys sołectwa Pękowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Pękowice w dniu 19 listopada 2017 roku (niedziela) o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie się u sołtysa, Pękowice ul. Ojcowska 13. W razie stwierdzenia braku prawomocności do podejmowania uchwał, sołtys zwoła zebranie w drugim terminie tj o godz. 16.15. Data, miejsce oraz porządek obrad bez zmian. 

Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego spotkania.
5. Sprawy bieżące sołectwa, w tym opracowanie planu realizacji inwestycji na terenie Pękowic.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

 

Sołtys sołectwa Pękowice
(-) Jerzy Buczak