Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys sołectwa Trojanowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice w dniu 26 listopada 2017 roku (niedziela) o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Trojanowicach, Trojanowice ul. Krakowska 120.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwal.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały ws. budżetu sołectwa Trojanowice na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały ws. remontu dróg na terenie sołectwa Trojanowice.
7. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwal w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie sie ono o godz. 16.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad-bez zmian. Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Zielonki, zakładka - Nasza Gmina-Sołectwa, Protokoły zebrań wiejskich

Sołtys sołectwa Trojanowice
(-) Krzysztof Gaweł