Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Przypominamy, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek:
- złożyć do 15 stycznia deklarację na podatek rolny lub leśny, a do  31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości;
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
- wpłacać obliczony w deklaracjach podatek - bez wezwania - na rachunek UG Zielonki, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.


Formularze, stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz dodatkowe informacje są dostępne również na stronie internetowej  TUTAJ: