00011W związku z tym, że rozpoczynają się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Królewskiej w Woli Zachariaszowskiej w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż od 16.01.2018 roku wyłączony z ruchu będzie odcinek ulicy Królewskiej w Woli Zachariaszowskiej od ulicy Świętego Floriana w kierunku Bibic. W związku z prowadzonymi pracami nie będzie można z ulicy Świętego Floriana przejechać ulicą Królewską w kierunku ulicy Kasztanowej w Bibicach. I podobnie z ulicy Kasztanowej w Bibicach nie będzie możliwości przejazdu w kierunku centrum Woli Zachariaszowskiej ulicą Królewską. Wyznaczony będzie objazd, którego schemat przekazujemy obok. Utrudnienia na tym odcinku potrwają ok. 2 miesięcy.

Od 15.01.2018 roku przewidywane jest również rozpoczęcie prac kanalizacyjnych na odcinku ulicy Na Podskalu w Zielonkach od placu zabaw w kierunku północnym, przez co należy się spodziewać czasowych utrudnień w ruchu drogowym.