Sołtys Sołectwa Węgrzce zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Węgrzce w dniu 18 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 19.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim, Dom Weselny Vangelis przy OSP, ul. A3 nr 1.

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, sołtys zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19.15.
Data, miejsce oraz proponowany porządek bez zmian.
Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłozony do wglądu na sali 15 minut przez rozpoczeciem zebrania.

 


Sołtys Sołectwa Wegrzce
(-) Magdalena Listoś