logoRozpoczyna się realizacja 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.  W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan. W kwietniu i maju odbędą się warsztaty informacyjno-edukacyjne. Będzie okazja, aby porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zadanie, by bez problemu przeszło niezbędne weryfikacje i trafiło na listę projektów poddanych pod głosowanie.

 

Mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 7 maja do 6 czerwca 2018 r. Pracownicy Urzędu  będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia bieżącego roku.

Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 10 września do 5 października. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 30 listopada 2018 r. źródło: www.bo.malopolska.pl.

Harmonogram realizacji III Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego - pobierz plik (*.pdf)

Harmonogram spotkań dotyczących Budżetu Obywatelskiego - pobierz plik (*.pdf)