Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Sołtys Sołectwa Grębynice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 26 maja (tj. sobota) 2018 roku o godz. 19.00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24 Grębynice.

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
-przesunięcia środków sołeckich na wykup służebności.

6. Sprawozdanie sołtysa z bieżącej działalności sołectwa
7. Informacja na temat kanalizacji.
8. Informacja na temat chodnika przy drodze powiatowej.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie, sołtys zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie sie ono o godz. 19.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński