7.png

DK7 robotyBibiceWegrzceMOd 1 do 20 lipca 2018 r. planowana jest wymiana nawierzchni na drodze krajowej E7 w miejscowościach Węgrzce i Bibice (mapa obok). Zakres prac obejmuje odcinek drogi E7 o długości 800 m, jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu.  W zakresie robót znajduje się też skrzyżowanie ulic Kościuszki w Bibicach i A1 w Węgrzcach z drogą krajową E7. W czasie robót sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona, a ruch będzie kierowany ręcznie przez pracowników wykonawcy.
Inwestycja prowadzona jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie. Wszelkie informacje związane z utrudnieniami na DK nr 7 na stronie  GDDKiA.