kanalizacja Korzkiew Grebynice GOT M31 lipca 2018 r. (wtorek) na drodze powiatowej 2123 w miejscowościach Korzkiew i Grębynice, na odcinku pomiędzy przystankami „Korzkiew Botoja” a „Maszyce” (szczegółowa lokalizacja mapa obok) rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Prace będą prowadzone przy połówkowym zajęciu jezdni na odcinkach do 50 m, konieczny będzie ruch wahadłowy. 
Utrudnienia będą dotyczyć również kursowania autobusów linii aglomeracyjnej 267. Początkowo będą związane tylko z ruchem wahadłowym, natomiast w późniejszym okresie (po upływie ok. miesiąca) będzie konieczne przesunięcie przystanków: „Korzkiew Zamek”, „Grębynice OSP”, „Grębynice” i „Grębynice Mogiełki”. O przesunięciu poszczególnych przystanków będziemy informować na bieżąco.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.