dobry start1 MaleGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach przyjął już 1372 wnioski o świadczenie "Dobry start", przyznanych świadczeń jest 1556 (stan na 8 sierpnia). Przypominamy, że Dział Świadczeń Rodzinnych GOPS przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia:  elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych oraz tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 17. Więcej informacji: tutaj.