Do dnia 21 września 2018 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Zielonki  w pok. 209 (I piętro – wejście przez sekretariat) Pełnomocnicy zarejestrowanych Komitetów Wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych za dzień 21 października 2018 roku.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
mgr Ryszard Krawczyk