roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od 10 września 2018 r. (poniedziałek) wykonawca zamierza przystąpić do realizacji prac związanych z odbudową dróg ul. Szlak Bursztynowy oraz ul. Na Ogrody w Zielonkach po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych. W związku z tym należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki jest realizowane w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.