Gminna Komisja Wyborcza w składzie:

- Piotr Admaczuk – Przewodniczący Komisji
- Piotr Zięcina – Zastępca Przewodniczącego
- Anna Franczyk
- Władysław Kacprzyk
- Agata Kapałka
- Barbra Kawa
- Małgorzata Pietras
- Anna Soblik
- Jadwiga Bijak
z siedzibą w:
Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, I p. pokój 208. tel. 12 285-08-50

będzie pełniła dyżury:

w dniu 20 października 2018 roku w godzinach 8.00 – 20.00,

w dniu 21 października 2018 roku od godziny 6.00 do odwołania.

    
    Przewodniczący
    Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach
    (-) Piotr Adamczuk