Uchwała nr XXXVI/9/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Zielonki na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - pobierz plik (*.pdf)