22 listopada 2018 r. o godz. 11.00 odbędzie się sesja inauguracyjna Rady Gminy kadencji 2018-2023. Na I sesji Rady Gminy Zielonki ślubowanie złożą wójt gminy Zielonki i radni. Transmisję z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Zielonki można śledzić w internecie na żywo: link.

Od dziś transmisję z każdej sesji Rady Gminy Zielonki będzie można obserwować w internecie.