roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż od dnia 4.12.2018 r. wykonawca przystępuje do realizacji robót drogowo-odtworzeniowych w pasie drogi powiatowej w miejscowości Korzkiew i Grębynice. Zakres robót powiązany jest z budową sieci kanalizacji sanitarnej, która była wykonywana w terenie od czerwca bieżącego roku.  Na odcinku do ul. Podzamcze – miejscowość Korzkiew (I etap) i od ul. Podzamcze do skrzyżowania z ulicą Orzechową – miejscowość Grębynice (II etap) zostanie położona nakładka asfaltowa (warstwa wiążąca). Należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew i Grębynice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.