wodociag pekowicezmnReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż roboty budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Pękowice w ciągu ulicy Galicyjskiej zostały ukończone. 17 grudnia 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania, po czym wybudowaną sieć wodociągową (1106 m) przekazano w użytkowanie gminnej spółce wodno-kanalizacyjnej. Inwestor uzyskał wszelkie formalne dokumenty, w tym zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego umożliwiające przejęcie sieci do eksploatacji.  Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem własnej nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej powinni zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach z siedzibą Węgrzce, ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (tel. 12 285 02 61) celem uzgodnienia technicznych warunków podłączenia.