IMG 20181205 12152514 grudnia inwestor, gmina Zielonki, odebrał prace na ul Topolowej w Brzozówce. Inwestycja była realizowana pod nadzorem Referatu Inwestycji Sieciowej polegała na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z elementami odwodnienia oraz siecią kanalizacyjną w tej ulicy.Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. podpisano 25 lipca. Całkowity koszt wyniósł 348 500 zł. Budowa chodnika i elementów odwodnienia realizowana jest w porozumieniu z Powiatem Krakowskim, kwota dofinansowania od powiatu wynosi ok. 111 tys. zł.
Łącznie wybudowano 163 m sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano przedłużenie chodnika w ul. Topolowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Owczarach do drogi wojewódzkiej (łącznie 430 m²) i wzdłuż niego zmodernizowano istniejące odwodnienie.
Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki