mapa odsniezania2

Wykonawca odpowiedzialny za odśnieżanie dróg gminnych w gminie Zielonki posiada 10 jednostek sprzętowych (pługi i posypywarki) i wykonuje swoją pracę w okresie zimowym przez całą dobę. Rozpoczęcie pracy sprzętu zgodnie z zawartą umową powinno nastąpić w czasie do 1 godziny od momentu wystąpienia zjawiska lub zgłoszenia interwencji dot. utrudnień w ruchu na drodze.


Drogi gminne są odśnieżane wg dwóch kategorii/standardów (mapka z kategoriami dróg gminnych - Standardy I i II).
Standard I to jezdnia „czarna - mokra”. W tym przypadku jezdnie powinny być odśnieżone na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości drogi, łącznie z poboczami; na trasie jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin, błoto pośniegowe może pozostawać na drodze do 2 godz. od ustania opadów. Gołoledź, szron i szadź muszą być zlikwidowane w ciągu 1 godziny od stwierdzenia zjawiska, a lodowica i śliskość pośniegowa musi być zlikwidowana muszą być zlikwidowane w ciągu 1 godziny od stwierdzenia zjawiska.
Standard II to jezdnia „biała - posypana”. Jezdnie powinny być odśnieżone na całej szerokości, śliskość zimowa zlikwidowana - na całej szerokości drogi, a na trasie jezdni dopuszcza się warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godziny,  błoto pośniegowe może pozostawać na drodze do 4 godzin od ustania opadów. Gołoledź, szron i sadź muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia zjawiska, a lodowica i śliskość pośniegowa muszą być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od stwierdzenia zjawiska.
Do posypywania używamy samej soli lub piasku żużlowego z solą w proporcjach:
Standard I - mieszaninę 20% piasku żużlowego z 80% soli,
Standard II – mieszaninę 20% piasku żużlowego z 50% soli,
Materiał do posypywania jest atestowany
W przypadku warunków  zimowych: mrozu wyższego niż - 10 do - 12 stopni Celsjusza stosujemy sam piasek żużlowy. Sól nie działa przy tak wysokim mrozie.  

Przypominamy właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku odśnieżania terenu przyległego do posesji.