29 stycznia br. zmianie uległa lokalizacja miejsc pracy niektórych pracowników Referatu Organizacyjno–Prawnego, Referatu Gospodarki Komunalnej i  Referatu Dróg i Komunikacji, zmiany dotyczą:

- Ewidencji Działalności Gospodarczej - główny budynek UGZ ul. Krakowskie Przedmieście 116, wejście nr V od frontu (pomieszczenia po dawnej poczcie) - tel. 12/285-08-50 wew. 505, 506;

- Gospodarki odpadami  - główny budynek UGZ, wejście nr I od frontu, parter, pok. 107, tel. 12/285-08-50 wew. 109, 312;
- Wydawania licencji taxi - główny budynek UGZ, wejście nr I od frontu, parter, pok. 106, tel. 12/285-08-50 wew. 106.