Gmina Zielonki zamierza oddać w dzierżawę lokal użytkowy znajdujący się budynku komunalnym zlokalizowanym w Trojanowicach przy ul. Krakowskiej 120, o powierzchni 102,35 , z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej.

Lokal składa się z dwóch odrębnych powierzchni 70,10 i 32,25 , dlatego istnieje możliwość wydzierżawienia całości lub poszczególnych części nieruchomości.

Lokal mieści się na parterze budynku, jest wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan. i c.o.

Miesięczny czynsz dzierżawy będzie wynosił 16,00 zł za m2 powierzchni netto + obowiązująca stawka podatku VAT, Kwota ta podlegać będzie waloryzacji rocznej wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Oprócz czynszu dzierżawca ponosił będzie koszt zużytych mediów.

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem przedmiotowej powierzchni użytkowej prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki – tel. 12 2850 850 w. 313 lub 315.