Dron 2017 093jRozpoczęła się modernizacja nawierzchni asfaltowej i budowa ciągu-pieszo rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” i części zadania „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”. Umowę z wykonawcą, którym jest Rejon Utrzymania i Budowy Dróg sp. z o.o. z Krakowa, podpisano 5 października 2018 r. Termin wykonania inwestycji to 30 września 2019 r. Koszt inwestycji to łącznie 8 mln 94 tys. zł, wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz z budżetów Powiatu Krakowskiego i gminy Zielonki.


W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana nawierzchnia asfaltowa na drogach zarządzanych przez powiat krakowski, a znajdujących się na terenie gminy Zielonki w miejscowościach Węgrzce, Dziekanowice i Batowice. Niemal 5-kilometrowy odcinek rozpoczyna się od skrzyżowania ulic A9 i A10 w Węgrzcach, a kończy na moście na rzece Dłubni w Batowicach. Z kolei na 2,8-kilometrowym odcinku tego zakresu, tam gdzie nie ma chodnika, zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m od ul. Do Prochowni do ul. B3 w Węgrzcach i od mostku na ul. B1 w Węgrzcach do istniejącego chodnika w Batowicach.
Z realizacją inwestycji będą się wiązać utrudnienia drogowe. Po informacje można zgłaszać się do Referatu Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy w Zielonkach.