1.png

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy  Zielonki w godzinach pracy urzędu w pok. 105 (parter)
Dyżur Urzędnika Wyborczego: 26 kwietnia 2019 roku, pok. 102 (parter) w godzinach 9.00 – 15.45
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są w pok. 104