3.png

Informuję, że od 23 kwietnia 2019 r. pracę podjęły szkoły podstawowe: w Korzkwi, w Woli Zachariaszowskiej i w Owczarach, a od dnia dzisiejszego - 24 kwietnia - prowadzone są w ww. szkołach zajęcia dydaktyczne  z uczniami zgodnie z obowiązującym w danej szkole planem lekcji. 

Szkoła Podstawowa w Bibicach zawiesiła strajk w dniach: 23, 24 i 25 kwietnia 2019 r. Po przerwie świątecznej z uczniami prowadzone są zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem lekcji.  Na dzień dzisiejszy nie ma informacji czy od piątku 26 kwietnia 2019 r. pracownicy szkoły w Bibicach będą kontynuować strajk, czy też strajk będzie zawieszony.

Strajk kontynuowany jest w Szkole Podstawowej w Zielonkach i w Samorządowym Przedszkolu w Zielonkach. 

Tak, jak już informowaliśmy wcześniej, Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach pracę podjęło od 9 kwietnia br. 

Szanowni Rodzice, bardzo dziękuję za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i zapewnienie opieki dzieciom uczęszczającym do samorządowych placówek oświatowych w gminie Zielonki. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik