3.png

Slogo KORONA maletowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o możliwości składania wniosków w ramach działań: "Podejmowanie działalności gospodarczej" oraz "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" w terminie 6.05-20.05.2019.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniach:

Podejmowanie działalności gospodarczej 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa